หน้าแรก คู่มือการใช้งาน ผังครอบครัว เหตุการณ์สำคัญ ผู้ดูแลผังครอบครัว เทคนิคการแต่งภาพผู้ทำเว็บ


ลดขนาดของภาพโดยใช้โปรแกรม Photoshop

ขอแนะนำให้ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้โดย

คลิกที่นี่เพื่อ download ภาพสำหรับฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้

ขั้นตอนการลดขนาดของภาพโดยใช้โปรแกรม Photoshop

ขั้นที่ 1 เลือกภาพที่ต้องการลดขนาด

เรียกโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาทำงาน
แล้วคลิกคำสั่ง File และ Open ตามภาพหมายเลข 1, 2

จากนั้นเลือกภาพที่ต้องการลดขนาด


ขั้นที่ 2 ใช้คำสั่ง Image Size ลดขนาดของภาพ

คลิกคำสั่ง Image และ Image Size ตามลำดับ

หมายเลข 3 และ 4 เพื่อลดขนาดของภาพ
ขั้นที่ 3 เลือกขนาดของภาพให้เหมาะกับการใช้งาน

เพื่อให้ภาพที่ลดขนาดลงยังคงสัดส่วนที่ถูกต้อง จึงต้องติ๊กที่คำสั่ง Constrain Proportions เพื่อให้คงอัตราส่วนของความกว้าง (Width) และความสูง (Height) ของภาพไว้ การระบุขนาดของภาพที่ต้องการให้ลดลงให้ระบุขนาดของด้านกว้าง (Width) หรือ สูง (Height) ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว โปรแกรมจะคำนวณขนาดของอีกด้านให้โดยอัตโนมัติเพื่อรักษาอัตราส่วนของความกว้างและส่วนสูงของภาพให้เท่าเดิม

การระบุขนาดของภาพที่ลดลงสามารถระบุได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 ระบุเป็น Pixels

ให้ระบุว่าต้องการลดขนาดของด้านกว้างหรือส่วนสูงลงเหลือกี่ pixels

จากตัวอย่าง
ภาพต้นฉบับกว้าง 1620 pixels
สูง 1080 pixels

ระบุให้ลดขนาดของด้านกว้างลงเหลือ 700 pixels

โปรแกรมคำนวณส่วนสูงของภาพให้เป็น 467 pixels
เพื่อคงอัตราส่วนของด้านกว้างและส่วนสูงให้เท่าเดิม
วิธีที่ 2 ระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

คลิกที่รูปสามเหลี่ยมแล้วเลือก percent

ขนาดของภาพต้นฉบับเป็น 100 % ให้ระบุว่าต้องการลดขนาดลงเหลือกี่ %
ระบุให้ลดด้านกว้างลงเหลือ 50% เพื่อให้ภาพเล็กลงครึ่งหนึ่ง

ถ้าลดความกว้าง 50% ต้องลดความสูง 50% ด้วย อัตราส่วนของความกว้างและความสูงจึงจะเท่าเดิม

จึงระบุตัวเลข 50 ที่ด้านกว้าง โปรแกรมจะคำนวณส่วนสูงให้เป็น 50


ขั้นที่ 4 Save ภาพที่ Resize เสร็จแล้วไว้

คลิกคำสั่ง File และ Save as เพื่อเก็บภาพที่ลดขนาดแล้ว
(หมายเลข 5 และ 6)

ควรตั้งชื่อภาพ (file name) ที่ save ให้ต่างจากชื่อภาพต้นฉบับ
เพื่อไม่ให้ save ทับภาพต้นฉบับ
เลือกประเภทของภาพเป็น JPEG
เลือกคุณภาพของภาพ (Quality) เป็น High

ขอแนะนำให้ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้โดย

คลิกที่นี่เพื่อ download ภาพสำหรับฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้

...คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีลดขนาดของภาพโดยใช้ picresize...


จำนวนผู้ชม 7,158 จำนวนผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย
ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 2558-2564 Copyright (C) All rights reserved.