หน้าแรก คู่มือการใช้งาน ผังครอบครัว เหตุการณ์สำคัญ ผู้ดูแลผังครอบครัว เทคนิคการแต่งภาพผู้ทำเว็บ


ลดขนาดของภาพโดยใช้โปรแกรม Paint

ขอแนะนำให้ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้โดย

คลิกที่นี่เพื่อ download ภาพสำหรับฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้

Paint เป็นโปรแกรมสำหรับทำงานเกี่ยวกับรูปภาพซึ่งมีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูล windows ทุกเครื่อง เพราะโปรแกรมตัวนี้ถูกติดตั้งมาพร้อมกับ windows แม้ความสามารถของโปรแกรมตัวนี้จะไม่โดดเด่นเหมือน Photoshop แต่ก็สามารถใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง จุดเด่นของโปรแกรม Paint คือแถมฟรีมากับ windows ขณะที่โปรแกรม Photoshop ต้องซื้อ


ขั้นตอนการลดขนาดของภาพโดยใช้โปรแกรม Paint

ขั้นที่ 1 เลือกภาพที่ต้องการลดขนาด

เรียกโปรแกรม Paint ขึ้นมาทำงานโดยเลือก
Start -->Accessories-->Paint
ตามภาพหมายเลข 1, 2, 3

เมนูแตกต่างกันสำหรับ windows แต่ละ version แต่สามารถดูภาพนี้เป็นแนวทาง

เลือกภาพที่ต้องการลดขนาด โดยคลิกคำสั่ง File แล้ว Open ไปที่แฟ้มของรูปภาพที่เก็บไว้

ตามภาพหมายเลข 4 และ 5
ขั้นที่ 2 ใช้คำสั่ง Resize ลดขนาดของภาพ

คลิกที่คำสั่ง 'Resize' (หมายเลข 6) เพื่อลดขนาดของภาพ

เมนูของโปรแกรม Paint แตกต่างกันตาม version แต่สามารถดูภาพนี้เป็นแนวทางขั้นที่ 3 เลือกขนาดของภาพให้เหมาะกับการใช้งาน

เพื่อให้ภาพที่ลดขนาดลงยังคงสัดส่วนที่ถูกต้อง จึงต้องติ๊กที่คำสั่ง Maintain aspect ratio เพื่อให้คงอัตราส่วนของแนวนอนและแนวตั้งไว้ การระบุขนาดของภาพที่ต้องการให้ลดลงให้ระบุขนาดของแนวนอน (Horizontal) หรือ แนวตั้ง (Vertical) แนวใดแนวหนึ่งเพียงแนวเดียว โปรแกรมจะคำนวณขนาดของอีกแนวให้เองโดยอัตโนมัติเพราะระบุให้รักษาอัตราส่วนของแนวนอนและแนวตั้งไว้ให้เท่าเดิม

การระบุขนาดของภาพที่ต้องการให้ลดลง สามารถระบุได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 ระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)
ขนาดของภาพต้นฉบับเป็น 100 %
ให้ระบุว่าต้องการลดขนาดลงเหลือกี่ % เช่น ลดลงเหลือ 50% เพื่อให้ได้ภาพที่เล็กลงครึ่งหนึ่ง

ถ้าลดขนาดของแนวนอน (Horizontal) ลง 50% ต้องลดขนาดของแนวตั้ง (Vertical) ลง 50% ด้วย อัตราส่วนอัตราส่วนของแนวนอนและแนวตั้งจึงจะเท่าเดิม จึงระบุตัวเลข 50 ที่ Horizontal โปรแกรมจะคำนวณ Vertical ให้เองเป็น 50วิธีที่ 2 ระบุเป็น Pixels
ให้ระบุว่าต้องการลดขนาดของแนวนอนหรือแนวตั้งให้เหลือขนาดกี่ pixels
จากตัวอย่างแนวนอนของภาพต้นฉบับมีขนาด 1620 pixels แนวตั้งมีขนาด 1080 pixels
ระบุให้ลดขนาดของแนวนอนลงเหลือ 700 pixels โปรแกรมคำนวณขนาดของแนวตั้งให้เป็น 466 pixels เพื่อคงอัตราส่วนของแนวนอนและแนวตั้งให้เท่าเดิมขั้นที่ 4 Save ภาพที่ Resize เสร็จแล้วไว้

คลิกคำสั่ง File และ Save as
เพื่อเก็บภาพที่ลดขนาดแล้ว (หมายเลข 7 และ 8)

ควรตั้งชื่อภาพที่ save ให้ต่างจากภาพต้นฉบับ
เพื่อไม่ให้ save ทับภาพต้นฉบับ

ขอแนะนำให้ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้โดย

คลิกที่นี่เพื่อ download ภาพสำหรับฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้

...คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีลดขนาดของภาพโดยใช้ Photoshop...


จำนวนผู้ชม 11,137 จำนวนผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 5
ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 2558-2564 Copyright (C) All rights reserved.