หน้าแรก คู่มือการใช้งาน ผังครอบครัว เหตุการณ์สำคัญ ผู้ดูแลผังครอบครัว เทคนิคการแต่งภาพผู้ทำเว็บ


ลบส่วนเกินออกจากภาพถ่าย


ขอแนะนำให้ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้โดย

คลิกที่นี่เพื่อ download ภาพสำหรับฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้

ปัญหาหนึ่งของการถ่ายภาพคือมีสิ่งที่ไม่ต้องการติดเข้ามาในภาพถ่าย โดยเฉพาะการถ่ายภาพในสถานที่ท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลซึ่งมีผู้คนพลุกพล่าน มักมีบุคคลอื่นติดมาในภาพ แม้จะพยายามหลบมุมกล้องแล้วก็ยังมีโอกาสพลาด ถ้าตรวจพบตั้งแต่แรกสามารถถ่ายใหม่ได้ แต่ถ้ามาพบในภายหลัง ไม่สามารถย้อนกลับไปถ่ายใหม่

ภาพถ่ายก่อนแต่งภาพ

การถ่ายภาพเหตุการณ์สำคัญในโอกาสต่าง ๆ ถ้าถ่ายพลาดไม่สามารถถ่ายแก้ตัวใหม่ เพราะเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว แม้สามารถจัดฉากขึ้นมาใหม่แต่ก็ไม่ได้บรรยากาศเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง

ภาพนี้เป็นการถ่ายภาพในงานบวชลูกชาย สมาชิกในครอบครัวถ่ายภาพกับลูกชายที่เป็นพระบวชใหม่ แต่ติดภาพเด็กนั่งเล่นอยู่ข้างซ้ายของภาพ

ถ้าไม่มีเด็กเกินมาในภาพนี้จะดูดีกว่า ไม่สามารถย้อนกลับไปถ่ายใหม่เพราะเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว

หลังแต่งภาพโดยลบเด็กออก

การแต่งภาพโดยลบคนหรือสิ่งของที่ไม่ต้องการออกจากภาพถ่าย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะได้ภาพเฉพาะสมาชิกในครอบครัว ไม่มีคนอื่นเกินมา

บทความนี้นำเสนอวิธีแต่งภาพถ่ายโดยลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกด้วย Photoshop


ขั้นตอนการลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากภาพถ่าย

ขั้นที่ 1 เลือกภาพที่ต้องการนำมาแต่ง

เรียกโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาทำงาน
แล้วคลิกคำสั่ง File และ Open
จากนั้นเลือกภาพที่ต้องการนำมาแต่งขั้นที่ 2 สร้าง layer1 เพื่อซ้อนภาพเป็นชั้น

การแต่งภาพให้สวย นอกจากเข้าใจหลักการแล้ว ยังต้องใช้ความชำนาญด้วย
เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพต้นฉบับเสียหาย การแต่งภาพจึงไม่แต่งที่ภาพต้นฉบับ แต่จะ copy ภาพซ้อนไว้เหนือภาพต้นฉบับเป็นชั้น แต่ละชั้นเรียกว่า layer การแต่งภาพจะแต่งภาพที่ layer ถ้าแต่งพลาดหรือแต่งแล้วไม่สวย สามารถลบ layer ทิ้ง แล้ว copy ภาพต้นฉบับมาสร้าง layer ใหม่ ทำซ้ำได้หลายครั้งจนเกิดความชำนาญโดยภาพต้นฉบับยังคงอยู่

วิธีเปิดหน้าต่างของ layer

ดู layer ของภาพจากหน้าต่างของ layer

ถ้าไม่เห็นหน้าต่างของ layer
แสดงว่าหน้าต่าง layer ถูกปิด

ให้เปิดหน้าต่าง layer โดย
คลิกคำสั่ง Windows (หมายเลข 1)
และ Layers (หมายเลข 2)

หน้าต่างของ layer

ภาพต้นฉบับอยู่ที่ชั้นล่างสุดชื่อ Background

copy ภาพต้นฉบับซ้อนขึ้นไป 1 ชั้น โดยใช้คำสั่ง Layer (หมายเลข 3) New (หมายเลข 4) และ Layer via Copy (หมายเลข 5)

ภาพถูก copy ซ้อนไว้ข้างบนชื่อ layer1


ขั้นที่ 3 แต่งภาพที่อยู่ใน layer 1

คลิกที่ภาพของ layer1 ในหน้าต่างของ layer เพื่อเลือก layer1
ให้สังเกตแถบสีฟ้าอยู่ที่ layer1 แสดงว่าขณะนี้กำลังทำงานที่ layer1

ลบเด็กที่อยู่ในวงกลมสีเขียว
โดยใช้เครื่องมือ
Clone Stamp

เพื่อให้ทำงานง่ายขึ้น
ให้ขยายภาพ (Zoon In)
โดยกดแป้น Ctrl+space bar
แล้วคลิกเมาส์ที่ภาพ

ย่อภาพ (Zoom Out)
โดยกดแป้น Alt+space bar
แล้วคลิกเมาส์ที่ภาพ
ถ้าไม่มีเด็กในภาพ
พื้นที่หมายเลข 7 (ศีรษะของเด็ก)
จะเป็นสีเทาเหมือนสีของ
พื้่นที่หมายเลข 6 (สีของกำแพง)

ดังนั้นวิธีลบศีรษะของเด็กออกทำโดย copy สีของกำแพง
(หมายเลข 6) ไปทับสีของศีรษะ
(หมายเลข 7) โดยใช้ Clone Stamp Tool
คลิกที่ icon รูปตรายาง (หมายเลข 8) เพื่อเข้าเมนู
แล้วเลือก Clone Stamp Tool (หมายเลข 9)
ในหน้าต่างของ Brush Option
(อยู่ในเมนูแถบบนของจอ)

ปรับขนาดของหัวแปรง (Brush) (หมายเลข 10)
ให้เป็น 10 pixels (หมายเลข 11)
วาง mouse pointer บนพื้นที่ที่ต้องการ copy (หมายเลข 12)
แล้วกดแป้น Alt ที่ keyboard ค้างไว้
mouse pointer จะกลายเป็นรูป กากบาทอยู่ในวงกลม (หมายเลข 12)
คลิก mouse ขณะที่กดแป้น Alt ที่ keyboard ค้างไว้
เพื่อ copy สีของพื้นที่บริเวณนี้ไว้
คลิก mouse ที่พื้นที่บริเวณศีรษะ (หมายเลข 13)
เพื่อวางสีที่ copy ไว้ลงในบริเวณนี้
สีดำของเส้นผมกลายเป็นสีเทาของกำแพง
เพราะถูกทับด้วยสึของกำแพงที่ copy มาจากหมายเลข 12
ทำตามหมายเลข 12 และ 13 ซ้ำไปเรื่อยๆ
พื้นที่ศีรษะจะกลายเป็นพื้นที่กำแพง
นั่นคือการลบภาพศีรษะออก

เนื่องจากกำแพงไม่ได้เป็นสีเทาเท่ากันหมด
ส่วนบนของกำแพงได้รับแสงสว่างมากกว่าส่วนล่าง
สีเทาส่วนบนของกำแพงจึงจางกว่า

ส่วนบนของศีรษะจึงควรถูกแทนที่ด้วยสีของกำแพงส่วนบน
เมื่อลบเสร็จแล้วสีของกำแพงจะดูกลมกลืนเป็นธรรมชาติ
ภาพเด็กบังพื้นที่หลังภาพ 2 ส่วน
ครึ่งตัวส่วนบนของเด็กบังกำแพงสีเทา
ครึ่งตัวส่วนล่างของเด็กบังพรมสีแดง

การลบครึ่งตัวส่วนล่าง (หมายเลข 14)
จึงต้องแทนที่ภาพเด็กด้วยสีแดงของพรม (หมายเลข 15)

copy สีจากบริเวณพื้นที่หมายเลข 15
ไปวางทับบริเวณพื้นที่หมายเลข 14
เพื่อลบครึ่งตัวส่วนล่างของเด็ก

ในระหว่างการทำงาน สามารถปรับหัวแปรงให้เล็กลง
เพื่อเข้าไปทำงานในพื้นที่ที่เป็นซอกแคบ
หรือปรับหัวแปรงให้ใหญ่ขึ้นเพื่อทำงานในพื้นที่บริเวณกว้าง

ก่อนแต่งภาพ

หลังแต่งภาพ ลบเด็กที่อยู่หลังภาพออก


ขั้นที่ 4 Save ภาพที่แต่งเสร็จแล้ว

คลิกคำสั่ง File และ Save as
จากนั้นตั้งชื่อภาพ (file name) และเลือกประเภทของภาพ (file type)
โดยทั่วไปเลือกประเภท JPEG
ควรตั้งชื่อภาพ (file name) ที่ save ให้ต่างจากชื่อภาพต้นฉบับ
เพื่อไม่ให้ save ทับภาพต้นฉบับ

เลือกคุณภาพของภาพ (Quality) เป็น High


ขอแนะนำให้ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้โดย

คลิกที่นี่เพื่อ download ภาพสำหรับฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้

...คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีแต่งพื้นหลังของภาพให้เบลอ...


จำนวนผู้ชม 13,894 จำนวนผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 5


ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ 3,000 คำ ตั้งแต่ป.1 - ม.6

ในชีวิตประจำวันมีศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ประมาณ 3,000 คำ ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษจำเป็นต้องจำศัพท์เหล่านี้เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ ศัพท์ 3,000 คำ ถูกรวบรวมจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ป.1 - ม.6 เพื่อให้นักเรียนใช้ทดสอบว่าตัวเองรู้จักศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด

คุณอยากรู้ไหมว่าตัวเองรู้จักศัพท์ 3,000 คำนี้มากน้อยแค่ไหน ?

ขอเชิญไปทดสอบด้วยตัวเอง ... คลิกที่นี่เพื่อทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 2558-2567 Copyright (C) All rights reserved.