หน้าแรก คู่มือการใช้งาน ผังครอบครัว เหตุการณ์สำคัญ ผู้ดูแลผังครอบครัว เทคนิคการแต่งภาพผู้ทำเว็บ


ตัดภาพเป็นวงกลมหรือวงรี

ขอแนะนำให้ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้โดย

คลิกที่นี่เพื่อ download ภาพสำหรับฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้

ภาพบุคคลในผังครอบครัวถูกใส่ไว้ในกรอบล่องหนขนาด 200x200 pixels ถ้าภาพที่ upload มีขนาดใหญ่เกิน 200x200 pixels จะถูกลดขนาดลง (resize) เพื่อให้สามารถอยู่ในกรอบ 200x200 pixels เนื่องจากกรอบนี้ไม่ถูกแสดงจึงเห็นเป็นภาพไม่มีกรอบ

แม้กรอบล่องหนจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่ภาพที่นำไปใส่ในกรอบไม่จำเป็นต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส สามารถตัดภาพเป็นรูปทรงใดก็ได้ เพื่อให้ทุกภาพในผังครอบครัวดูกลมกลืนกันอย่างเป็นระเบียบ ทุกภาพจึงควรมีรูปทรงเดียวกัน

วงกลมและวงรีเป็นรูปทรงที่มีลักษณะสมมาตร สวยงาน จึงเป็นที่นิยม บทความนี้นำเสนอวิธีตัดภาพเป็นวงกลมและวงรีโดยใช้ Photoshop

ขั้นตอนการตัดภาพเป็นวงกลมและวงรี

ขั้นที่ 1 เลือกภาพที่ต้องการนำมาตัด

เรียกโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาทำงาน
แล้วคลิกคำสั่ง File และ Open ตามภาพหมายเลข 1, 2

จากนั้นเลือกภาพที่ต้องการนำมาตัด

ภาพที่เลือกควรเป็นภาพขนาดใหญ่ มีความละเอียดสูง (high resolution) ถ้าเป็นภาพขนาดกลาง หรือขนาดเล็กเกินไป เมื่อตัดภาพแล้วจะได้ภาพไม่สวยเนื่องจาก ภาพที่ถูกตัดออกมาเหลือ pixels น้อยเกินไปขั้นที่ 2 กำหนดสีพื้น (Background Color)

การตัดภาพเป็นรูปวงกลมหรือวงรีจะมีการลบภาพส่วนที่อยู่นอกวงกลมหรือวงรีออก ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นกลายเป็นสีพื้น (Background Color) เพื่อให้สีพื้นของภาพกลืนกลับสีพื้นของผังครอบครัวซึ่งเป็นสีขาว จึงกำหนดสีพื้นของภาพที่จะตัดเป็นสีขาว แต่ถ้าต้องการให้สีพื้นของภาพ ตัดกับสีพื้นของผังครอบครัวก็สามารถกำหนดสีพื้นของภาพเป็นสีใดก็ได้
มองหา ในแถบเมนูของเครื่องมือ

คลิกที่รูปสี่เหลี่ยมรูปล่าง (หมายเลข 3)
เพื่อกำหนดสีพื้น (Background Color)

เลือกพื้นที่ที่เป็นสีขาว (หมายเลข 4)
หรือใส่รหัสสีขาว ffffff ลงในช่อง # (หมายเลข 5)

สีที่เลือกจะปรากฏในกรอบสี่เหลี่ยมหมายเลข 6

แล้วคลิก OK เพื่อยืนยันสิ่งที่เลือกขั้นที่ 3 เลือกพื้นที่เป็นวงกลมหรือวงรีเครื่องมือสำหรับล้อมพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม และ ล้อมพื้นที่เป็นรูปวงกลมอยู่ในเมนูเดียวกัน (Marquee Tool) หน้าเมนูอาจแสดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมขึ้นกับว่าครั้งสุดท้ายเลือกใช้รูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลม

เข้าเมนูโดยคลิกที่ Marquee Tool (หมายเลข 7)

เลือก Elliptical Marquee Tool
(หมายเลข 8)

วาง mouse pointer ที่หมายเลข 9
กดแป้น Shift ที่ keyboard ค้างไว้เพื่อควบคุมให้เป็นรูปวงกลม แล้วลาก mouse ไปที่หมายเลข 10หากต้องการตัดภาพเป็นรูปวงรี ไม่ต้องกดแป้น Shift
วาง mouse pointer ที่หมายเลข 11 แล้วลาก mouse ไปที่หมายเลข 12สามารถขยับวงรี หรือ วงกลมที่เป็นเส้นประไปทางซ้าย/ขวา/บน/ล่าง
โดยใช้แป้นลูกศร 4 ทิศของ keyboard


ขั้นที่ 4 ลบพื้นที่นอกวงกลมหรือวงรีออก

พื้นที่ในวงกลมหรือวงรีคือรูปที่ต้องการตัดออกมา
วิธีตัดให้ได้พื้นที่ในวงกลมหรือวงรีทำโดยลบพื้นที่ที่อยู่นอกวงกลมหรือวงรีทิ้ง

เลือกพื้นที่ที่อยู่นอกวงกลมหรือวงรีโดย
คลิกที่คำสั่ง Select (หมายเลข 13)
และ Inverse (หมายเลข 14)

Inverse หมายถึงพื้นที่ที่อยู่ตรงข้าม

ถ้าล้อมพื้นที่วงรีไว้
แล้วใช้คำสั่ง Inverse
จะได้พื้นที่ที่อยู่ตรงข้ามกับพื้นที่ในวงรี
คือพื้นที่นอกวงรี

กดแป้น Delete ที่ keyboard
เพื่อลบพื้นที่นอกวงรี

พื้นที่นอกวงรีถูกลบออก
กลายเป็นสีพื้น (Background Color)

ตัดพื้นที่สีขาวให้เหลือน้อยที่สุด
โดยใช้คำสั่ง ลากเป็นรูปสี่เหลี่ยมแนบวงรี

แล้วใช้คำสั่ง Image และ Crop ตามลำดับเพื่อตัดพื้นที่สีขาวที่อยู่นอกสี่เหลี่ยมออก

ขั้นที่ 5 Save ภาพที่ตัดเสร็จแล้ว

คลิกคำสั่ง File และ Save as
จากนั้นตั้งชื่อภาพ (file name) และเลือกประเภทของภาพ (file type)
โดยทั่วไปเลือกประเภท JPEG
ควรตั้งชื่อภาพ (file name) ที่ save ให้ต่างจากชื่อภาพต้นฉบับ
เพื่อไม่ให้ save ทับภาพต้นฉบับ

เลือกคุณภาพของภาพ (Quality) เป็น High


ขอแนะนำให้ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้โดย

คลิกที่นี่เพื่อ download ภาพสำหรับฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้

...คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีตัดภาพเป็นสี่เหลี่ยม...


จำนวนผู้ชม 186,787 จำนวนผู้ลงคะแนน 10 คะแนนเฉลี่ย 4
ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ สมองมีการทำงานที่ซับซ้อนกว่าอวัยวะอื่น การฝึกสมองหรือการออกกำลังกายสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่จึงต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 2558-2567 Copyright (C) All rights reserved.